Home

Opis Projektu

Celem projektu jest przedstawienie kompleksowego obrazu sytuacji Polaków i osób polskojęzycznych w Republice Federalnej Niemiec. Będzie on zawierał zarówno diagnozę społeczno-ekonomicznej sytuacji społeczności polskiej, jak również analizę polityczno-prawnego jej statusu w perspektywie historycznej. Realizacja tych celów poznawczych zmierza do sformułowania praktycznych założeń polityki organizacyjnego wsparcia działalności Polonii w RFN przez instytucje państwa polskiego.

Projekt polega na dokonaniu szczegółowego opisu sytuacji Polaków w Niemczech w sześciu działach badawczych: 

  1. Ogólna charakterystyka Polaków w Niemczech;
  2. Migracja z Polski do Niemiec po 2004 r.;
  3. Polityka RFN wobec Polaków w Niemczech;
  4. Polityka RP wobec Polaków w Niemczech;
  5. Reprezentacja Polaków w Niemczech;
  6. Polacy w niemieckiej sferze publicznej.

Instytucja finansująca: Narodowe Centrum Nauki

 

Okres realizacji: 2010-2013

Ankiety

Ankiety można wypełnić w Internecie klikając na link lub pobierając plik i przesyłając go na adres polonia@iz.poznan.pl

dla organizacji
link do ankiety plik do pobrania

dla przedsiębiorstw
link do ankiety plik do pobrania

Go to top