HomeAktualnościnr 6/2016, Akcja "Iskra-Dog" i książka "Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r."

nr 6/2016, Akcja "Iskra-Dog" i książka "Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r."

 „Z Archiwum Instytutu Zachodniego", nr 6/2016: Akcja "Iskra-Dog" i książka "Zbrodnia niemiecka w Warszawie 1944 r."

ZbrodniaNiemiecka wWarszawie 2Wraz z wybuchem powstania warszawskiego członkowie konspiracyjnej organizacji „Ojczyzna” rozpoczęli akcję zbierania relacji z walk powstańczych w stolicy. Nadano jej kryptonim „Iskra-Dog”. W konspiracyjnych warunkach udało się zebrać ponad trzysta protokołów i dłuższych wspomnień. Po wojnie zostały one zdeponowane w Archiwum II Wojny Światowej Instytutu Zachodniego. Bezcenne relacje stały się materiałową podstawą drugiego tomu Documenta Occupationis zatytułowanego „Zbrodnia niemiecka w Warszawie w 1944 r.” Obecnie książka została wznowiona jako reprint. Wkrótce po zdławieniu powstania, w grudniu 1944 r., „Ojczyźniacy” powołali do życia Instytut Zachodni, który funkcjonował początkowo w podziemiu. ( Plik PDF 1MB

 

 

 

 

Go to top