Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Prywatności. Możesz samodzielnie określić warunki przechowywania lub dostępu plików cookie w Twojej przeglądarce.

Publikacje Instytutu Zachodniego

Wideokonferencja ministrów kultury i mediów państw UE

#kultura #RadaUE #COVID-19 #Grütters

W dniu 19 maja br. odbyła się wideokonferencja ministrów kultury i mediów państw członkowskich UE na temat oddziaływania kryzysu pandemii COVID-19 na sferę kultury i mediów. Podstawę do rozmów stanowiła podpisana w dniu 6 maja br. przez 26 ministrów kultury i mediów państw UE (z wyjątkiem Węgier) Wspólna Deklaracja dotycząca podjęcia niezbędnych kroków na płaszczyźnie narodowej i unijnej, mających na celu wsparcie sektora kultury i mediów oraz artystów i twórców dotkniętych skutkami koronawirusa.

W trakcie debaty ministrowie wymienili uwagi na temat narodowych środków pomocowych, przyjętych w poszczególnych krajach na rzecz ludzi kultury i sztuki oraz mediów, dla zabezpieczenia ich egzystencji. Rozmawiano też o możliwościach wznowienia działalności kulturalnej w czasie kryzysu COVID-19. Wymiana opinii pokazała, że kultura i sztuka odgrywają dużą rolę w społeczeństwach demokratycznych. „Europa jest bowiem czymś więcej niż tylko strefą wolnego handlu”, zauważyła minister stanu ds. kultury Monika Grütters, zwracając uwagę, że właśnie w czasach kryzysu kultura, sztuka oraz media są gwarantami solidarności i spójności, co jest dzisiaj szczególnie widoczne.   

Grütters poinformowała uczestników spotkania, iż w czasie rozpoczynającej się 1 lipca br. prezydencji Niemiec w Radzie UE jednym z punktów programu będzie oddziaływanie pandemii COVID-19 na sferę kultury i sektor kreatywny. W centrum uwagi znajdą się też działania na rzecz zapewnienia pluralizmu medialnego. „Zagwarantowanie swobody wyrażania opinii i wolności mediów” jest bowiem − jak zapewniła Grütters − sprawą zasadniczą dla demokracji w Niemczech. Znaczenie szerokiego i różnorodnego spektrum medialnego oraz wolności słowa, możliwe dzięki niezależnym podmiotom i zapewnieniu wysokiej jakości informacji dziennikarskich, odgrywa dużą rolę zwłaszcza w czasach kryzysu.

Jednym z tematów podczas prezydencji niemieckiej będzie też sprawa równouprawnienia płci w sferze kultury. Zaplanowana jest ponadto duża konferencja na temat stosunku wobec  dziedzictwa kulturowego w berlińskim Humboldt Forum. Znaczącym punktem programu kulturalnego będzie wystawa poświęcona Ludwigowi v. Beethovenowi: Beethoven. Welt. Bürger. Musik”, zaprezentowana najpierw w bońskiej Bundeskunsthalle, a następnie w Centrum Sztuk Pięknych BOZAR w Brukseli. Wystawa została zorganizowana w ramach obchodów Roku Beethovenowskiego z okazji 250. rocznicy urodzin kompozytora. Na zakończenie prezydencji przewidziany jest koncert (18.12.2020), podczas którego młodzieżowa międzynarodowa orkiestra West-Eastern Divan Orchestra wykona IX. Symfonię L. v. Beethovena pod dyrekcją Daniela Barenboima. (MWM)

https://www.bundesregierung.de/breg-de/bundesregierung/staatsministerin-fuer-kultur-und-medien/aktuelles/kultur-und-medienministerrat-der-eu-gruetters-kultur-und-medien-als-wesenskern-der-gesellschaft-staerken--1754108

https://www.bozar.be/en/activities/163365-symphonie-nr-9---beethoven

https://www.bthvn2020.de/fileadmin/user_upload/Pressemeldungen/201911_Information_Pressekonferenz_Beethoven-Jubilaeum_Vorstellung_Berlin.pdf


Instytut Zachodni w Poznaniu

ul. Mostowa 27 A
61-854 Poznań
NIP: 783-17-38-640